Aangifte schenkbelasting

Wanneer aangifte schenkbelasting?

Wanneer u een schenking krijgt of een schenking doet, dan krijgt u te maken met schenkbelasting.

Of u aangifte schenkbelasting moet doen hangt onder andere af van de hoogte van het bedrag, uw relatie tot de schenker/krijger en of er vrijstellingen gelden.

Wanneer schenkbelasting betalen?

Een schenking bestaat meestal uit geld of goederen. Maar u kunt ook op andere manieren een schenking doen. Bijvoorbeeld als u uw huis onder de marktwaarde verkoopt. Het verschil tussen de verkoopwaarde en de marktwaarde kan dan worden aangemerkt als schenking.

Soms zijn schenkingen aftrekbaar van de belasting. Dat is het geval wanneer u schenkt aan:

  • een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een culturele ANBI;
  • een vereniging;
  • een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI).

Er zijn situaties denkbaar waarin u een ontvangen schenking terug geeft. U kunt dan de schenkbelasting terugvragen.

Ook wanneer de schenker overlijdt in een bepaalde periode na het doen van de schenking, kan dit gevolgen hebben voor de erfbelasting of voor de schenkbelasting.

Advies

Kortom, er zijn nogal wat situaties waarin het de moeite waard is om te kijken of en zo ja hoeveel schenkbelasting er verschuldigd is. Als belastingconsulent adviseren wij u graag over de mogelijkheden rond schenking en de afhandeling van de aangifte schenkbelasting.

Neem voor meer informatie over onze diensten administratie, belastingadvies, loonadministratie, boekhouding zzp, direct contact op met Belasting- en Bedrijfsadvieskantoor C. van Weelden!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Bel me terug

Naam

Telefoonnummer