Heeft u eraan gedacht uw energietoeslag 2023 aan te vragen?
De deadline hiervoor verstrijkt binnenkort!
De exacte datum is per gemeente verschillend, ziet u daarvoor de website van uw eigen gemeente.

Voor de voorwaarden en procedure kunt u terecht op:

Energietoeslag 2023

Met ingang van dit jaar zijn wij aangesloten bij Fiscount.

Fiscount is een samenwerkingsverband van ruim 700 fiscalisten, juristen en accountants. Leden zijn eigenaren en medewerkers van kleine tot middelgrote accountants-, belasting- en administratiekantoren. Fiscount laat ons efficiënter werken door praktijkgerichte (vak)informatie, educatie en persoonlijk advies, naadloos aansluitend op onze beroepspraktijk. Wij versterken hiermee onze vakkennis en kunnen u beter helpen.

Onze nieuwe tarieven (2023) om uw aangifte inkomstenbelasting door ons te laten verzorgen vind u op onze pagina Aangifte Inkomstenbelasting (klik om te openen)

LET OP: vanwege de drukte/bezetting op ons kantoor, kunt u zich tot nader bericht, niet meer aanmelden als nieuwe particuliere klant!

01-08-1983 -> 01-08-2023
Vandaag bestaat ons kantoor maar liefst 4️⃣0️⃣ jaar! 🥳💐😱😅
Wij feliciteren Cees en zijn medewerkers met het bereiken van deze bijzondere mijlpaal! 👏
Bij deze bedanken wij al onze relaties voor het in ons gestelde vertrouwen en hopen u nog jarenlang van dienst te mogen zijn! 😊👍
Team C. van Weelden
Op de eerste foto: onze kantoor-waakhond in het jaar 2000. 🐶😉

Onze collega Koen Hendriks verlaat ons kantoor per 1 augustus 2023.
Hij heeft, dichter bij huis, een mooie nieuwe uitdaging gevonden.
Zijn taken worden voorlopig overgenomen door de rest van het team.

Wilt u, vanaf 1 augustus, uw vragen per e-mail zenden aan info@cvanweelden.nl ?
(het directe e-mailadres van Koen wordt binnenkort verwijderd)

Wij bedanken Koen voor de fijne samenwerking en wensen hem alle goeds voor de toekomst!

Onze nieuwe checklist IB 2022 is vanaf vandaag te downloaden!

Vanaf 1-3 kunt u bij ons weer terecht voor uw aangifte IB; ziet u voor alle informatie onze aangifte inkomstenbelasting pagina.

 

Privacyverklaring laatst bijgewerkt: 16-11-2022

Wat verandert er?

Heeft u personeel? U moet zorgen voor (nog meer) heldere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De nieuwe wet legt aan u, als werkgever, extra verplichtingen op. De nieuwe wet heeft gevolgen voor verschillende arbeidsvoorwaarden en bedingen.

Meer informatie bij indiensttreding

U moet meer informatie over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten geven bij de start van een baan. Zo moet u werknemers informeren over:

U moet verplichte opleidingen betalen

Het kan zijn dat uw werknemer door de wet of de CAO een bepaalde opleiding moet volgen. U moet die opleiding betalen. Uw werknemer moet de opleiding onder werktijd kunnen volgen.

Nevenactiviteiten

U mag een werknemer niet tegenhouden om buiten het werkrooster te werken voor een andere werkgever. U mag dit wel tegenhouden als er een objectieve rechtvaardigingsgrond is. Dat betekent dat u een goede reden moet hebben om nevenactiviteiten te verbieden.

Zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon

Bij een onvoorspelbaar werkpatroon moet u de werknemers vertellen op welke momenten zij kunnen worden verplicht om te werken. U moet er meer aan doen om een zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon te maken. Dit heeft vooral gevolgen als u oproepkrachten in dienst heeft.

Verzoek tot meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Een werknemer mag vragen om een vorm van werk met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De werknemer moet hiervoor minimaal 26 weken in dienst zijn. Een werknemer mag maximaal 1 keer per jaar hierom vragen.

Voor wie?

Wanneer?

De ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ gaat in op 1 augustus 2022.

 

Bron: KVK Ondernemersplein

 

 

Fiscale veranderingen 2022

Bron: Belastingdienst

Wij wensen alle bezoekers van onze website en facebookpagina fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2022!
We zijn u heel graag weer van dienst in het nieuwe jaar!

Namens het Team van C. van Weelden

Werkgevers en werkzoekenden kunnen gebruikmaken van een Regelhulp financieel cv.
De tool van het ministerie van SZW maakt inzichtelijk welke financiële regelingen op de kandidaat van toepassing zijn.

Er zijn verschillende regelingen die het voor werkgevers financieel aantrekkelijker maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Denk aan loonkostenvoordeel, no-riskpolis, lage-inkomensvoordeel, jobcoaching, loonkostensubsidie en proefplaatsing. Werkzoekenden en werkgevers weten echter vaak niet precies waar zij recht op hebben en hoe groot hun financiële voordeel is. Vooral ouderen, arbeidsgehandicapten en mensen uit de doelgroep Banenafspraak kunnen baat hebben bij de tool.

Als een werkzoekende op https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/financieelcv/ zijn of haar gegevens invult, wordt er automatisch een overzicht gegenereerd die de kandidaat, naar eigen wens, bij de sollicitatiebrief kan voegen of kan bespreken bij een sollicitatiegesprek.

Let op: de werkzoekende vult deze tool zelf in, er vindt in beginsel geen controle plaats door UWV of gemeente.

Tegemoetkoming voor de periode: juli, augustus en september 2021
Aanvragen: 26 juli t/m 30 september

Kijkt u voor alle informatie op: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/zesde-aanvraagperiode-now/

 

Tegemoetkoming voor de periode: april, mei en juni 2021
Aanvragen: 6 mei t/m 30 juni 2021

Kijkt u voor alle informatie op: uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/vijfde-aanvraagperiode-now/

Beste klant,

Wij krijgen vele telefoontjes die te maken hebben uw loonadministratie.
U kunt hiervoor vragen naar Jessica of Tonnie; zij helpen u hier graag mee!

Voor de duidelijkheid volgt hieronder een overzicht wanneer zij (telefonisch) bereikbaar zijn.
Verder willen wij u vriendelijk verzoeken om de vragen die kunnen wachten te stellen via lonen@cvanweelden.nl .

Maandag:
09:00 – 17:00 Jessica

Dinsdag:
09:00 – 17:00 Jessica

Woensdag:
08:30 – 16:30 Jessica of Tonnie

Donderdag:
08:30 – 16:30 Jessica of Tonnie

Vrijdag:
09:00 – 17:00 Jessica

 

Beste relatie,

Ook dit jaar willen onze medewerkers nog even, ondanks alle beperkingen, gaan genieten van hun welverdiende vakantiedagen.

Uiteraard willen wij er voor zorgen dat uw (loon-) administratie tijdig wordt verwerkt.
Daarom willen wij u vriendelijk verzoeken mee te werken aan een tijdige aanlevering van de benodigde stukken.

Voor de loonadministratie betekent dit dat wij uiterlijk 16 december dienen te beschikken over de mutaties.
U bent dan zeker van een tijdige verwerking van de lonen.

Voor de administratie (voor zover BTW aangifte gedaan moet worden) hebben wij meer tijd nodig.
Daarom ons verzoek deze z.s.m. aan te leveren. (vóór 16 december)

Mogen wij rekenen op uw medewerking?

Bij voorbaat dank en alvast fijne feestdagen toegewenst,

Administratiekantoor C. van Weelden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/algemene-informatie-over-now3-vanaf-oktober-2020

De NOW-regeling vergoedt tot 90 procent van de loonkosten van bedrijven die minstens 20 procent omzetverlies hebben. Het omzetverlies wordt bepaald op basis van 25 procent van de omzet van 2019. Dit moet worden vergeleken met de omzet in de periode maart tot en met mei 2020. Werkgevers kunnen echter ook kiezen voor een periode die een of twee maanden later start. De SRA, belangenbehartiger en grootste vereniging van accountantskantoren in Nederland, legt de aanpassingen uit.

Nederlandse bankrekening niet meer vereist
Een van de aanpassingen betreft de eis dat het bedrijf dat de NOW aanvraagt, over een Nederlands bankrekeningnummer moet beschikken. Deze eis vervalt, omdat dit in de praktijk soms tot forse moeilijkheden leidt. Werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer hoeven dus niet langer een Nederlands bankrekeningnummer aan te leveren.

Akkoord met openbaarmaking
Degene die de NOW aanvraagt, gaat ook automatisch akkoord met en eventuele openbaarmaking van gegevens inzake de NOW-aanvraag in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Bepaalde informatie waarover het UWV beschikt kan in het kader van de subsidieaanvraag echter concurrentiegevoelig zijn. Daarom is ervoor gekozen om de automatische instemming alleen te laten gelden voor een aantal gegevens die voor transparantie over de besteding van publieke middelen het meest van belang zijn, maar geen bedrijfsgevoelige informatie prijsgeven.

Personeels-bv binnen concern
Verduidelijkt is dat personeels-bv’s binnen een concern zelf geen beroep op de NOW kunnen doen. Andere bv’s binnen het concern hebben deze mogelijkheid wel.

Geen melding loonkostensubsidie
Werkgevers die de NOW aanvragen en ook recht hebben op de loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking, hoeven deze subsidie niet met de NOW te verrekenen. Daarom is melding van de toekenning van de NOW-subsidie aan de gemeente niet meer nodig.

Er is opnieuw een uitbreiding aangekondigd van de doelgroep van het noodloket waar getroffen ondernemingen een eenmalige gift kunnen krijgen van € 4.000. Inmiddels is via dit loket al € 58 miljoen uitgekeerd, staat in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer. Horeca, kapperszaken en winkeliers kunnen hier al terecht, en vanaf 15 april komen hier nog meer branches bij. Daarbij gaat het onder meer om tattooshops, fysiotherapeuten, taxibedrijven en dierentuinen.
Of een onderneming in aanmerking komt voor de tegemoetkoming, hangt af van de zogeheten SBI-code die de onderneming heeft in het Handelsregister.
De lijst met SBI-codes van branches die al in aanmerking komen en de uitbreiding (pdf) staan op de site van de RVO.

Bron: Rendement.nl

Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een bv, mogen de bv en aanmerkelijkbelanghouder gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Aan het einde van het jaar stelt de bv het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen.

Voor een aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) mag u het gebruikelijk loon voor 2020 dus achteraf bepalen. Dan is duidelijker wat de impact is van de coronacrisis op de bv. U hebt dan meer inzicht in het bepalen van de hoogte van het gebruikelijk jaarloon.

Niet met terugwerkende kracht verlagen

Loon dat de ab-houder al genoten heeft over verstreken perioden in 2020, kan niet teruggedraaid worden. De bv en ab-houder kunnen alleen over toekomstige maanden in 2020 het loon verlagen.

Verlaging in aangiften loonheffingen

Bij verlaging van het maandloon vermeldt u in de aangiften loonheffingen het loon dat de ab-houder heeft genoten, inclusief het eventuele loon in natura (bijvoorbeeld privégebruik auto). Uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar of op het moment waarop de dienstbetrekking eindigt, bepaalt u wat het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 is. Als de bv te weinig loon heeft betaald, moet de bv het verschil als loon aangeven en daarover loonheffingen berekenen.

Verzoek om vooroverleg hoeft niet

De bv en ab-houder mogen een tijdelijk lager loon overeenkomen. Daar is geen verzoek om instemming van of vooroverleg met de Belastingdienst voor nodig. U hoeft dus geen verzoek om vooroverleg in te dienen.

Bron: Belastingdienst

Door de gevolgen van het coronavirus wordt de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ingezet in plaats van de Werktijdverkorting.

NOW vergoedt de loonkosten tot een maximum van 90 procent als er sprake is van meer dan 20 procent omzetverlies vanaf 1 maart 2020. NOW geldt ook voor werknemers met een flexibel contract, zoals oproepkrachten.

Hoeveel procent van jouw loonkosten wordt vergoed, hangt wel af van je omzetverlies. Zo ontvang je bij 100 procent omzetverlies, 90 procent van je loonkosten. Heb je 50 procent omzetverlies, dan krijg je een tegemoetkoming van 45 procent van de loonsom.

Je kunt NOW direct benutten voor een periode van drie maanden. Daarna kun je eenmalig verlengen voor opnieuw drie maanden. Je mag dan in deze periode geen personeel ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen. Je moet de lonen gewoon doorbetalen.

Tip

Binnenkort kun je NOW aanvragen. Lees meer over het Noodfonds (NOW) op de website van de Rijksoverheid.

 

Bron: ondernemenmetpersoneel.nl

Beste cliënt,

Ook wij ontkomen niet aan enkele maatregelen rondom de actualiteit van het Corona Virus.
Wij vragen u vriendelijk ons kantoor in elk geval t/m 6 april  niet (spontaan) te bezoeken.

Momenteel zijn wij o.a. druk met uw aangiftes inkomstenbelasting; zodra uw aangifte is verwerkt, krijgt u hierover bericht via de telefoon of e-mail.
We kunnen dan iets afspreken over uw ingeleverde papieren: deze voorlopig hier op kantoor bewaren of per post opsturen tegen kostprijs.
Moet u nog papieren hiervoor bij ons inleveren? Wilt u dit zoveel mogelijk digitaal doen, danwel in de brievenbus stoppen.

Heeft u andere vragen (bijv. rondom personeelszaken). Neemt u gerust contact op met ons kantoor!
Dit kan op tel: 024-3572828 of info@cvanweelden.nl .

Het team van Belasting- en Bedrijfsadvieskantoor C. van Weelden

 

Gaat u binnenkort op reis? Check onderstaande website voor de veiligheidsrisico’s:

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

Een vast contract met een vaste arbeidsomvang: dat klinkt als een relatief eenvoudige voorwaarde voor het in 2020 toepassen van de lage WW-premie. Toch is dat zeker niet altijd het geval. De werknemer moet namelijk wel getekend hebben voor dat vaste contract, óók als hij eerst een tijdelijk contract had.

In de praktijk wordt er bij een omzetting van een tijdelijk naar vast contract vaak wel een bevestigingsbrief gestuurd met een handtekening van de werkgever, maar tekent de werknemer die brief niet. Het directe gevolg daarvan is dat er niet voldaan wordt aan de eis dat er een schriftelijk contract voor onbepaalde tijd is. De werkgever is dan dus 5 procentpunt meer premie kwijt aan de WW: 7,94% in plaats van 2,94%.

Addendum is de oplossing

De oplossing is een zogenoemd addendum: een document dat bij de arbeidsovereenkomst gevoegd wordt. Dat moet dan wel voldoen aan de volgende drie voorwaarden:

Drie voorwaarden om aan te voldoen

Overigens geldt niet voor alle vaste contracten de lage WW-premie. Er gelden namelijk drie voorwaarden. Alleen als aan al deze drie voorwaarden voldaan wordt, is de werkgever goedkoper uit:

Deze drie voorwaarden komen overeen met drie rubrieken in de loonaangifte. De werkgever moet die invullen met J, J en N – ja, ja en nee – om de lage premie toe te passen.

 

Bron: Rendement.nl

Op grond van de wet die op 1 januari 2020 van kracht wordt, geldt het volgende. De werkgever moet de oproepkracht die gedurende 12 maanden als zodanig heeft gewerkt een overeenkomst met een vaste arbeidsomvang aanbieden. Voorwaarde is dat de arbeidsovereenkomst voldoet aan de definitie van oproepovereenkomst. Deze vaste arbeidsomvang moet gelijk zijn aan het gemiddelde aantal uren van de laatste 12 maanden.

Dit is een ‘harde’ verplichting van de werkgever. Als de werkgever het aanbod niet doet, dan heeft de oproepkracht automatisch aanspraak op het loon over het gemiddeld aantal gewerkte uren in de laatste 12 maanden.

Belangrijk om te weten is dat dit direct geldt. Werkgevers met oproep­krachten die op 1 januari 2020 12 maanden of langer als oproepkracht werkzaam zijn geweest, moeten deze oproepkrachten voor 1 februari 2020 een aanbod doen. Dit aanbod moet voor een dienstverband zijn met een vaste arbeidsomvang die gelijk is aan de gemiddelde arbeidsomvang in de laatste 12 maanden.

Inwerkingtreding en overgangsrecht

De nieuwe regels voor oproepovereenkomsten treden op 1  januari 2020 in werking. De nieuwe regels zijn dan per direct van kracht. Dat bekent dat vanaf 1 januari 2020 de hogere WW-premie moet worden betaald en dat de oproep- en afzegtermijnen vanaf dan gelden. Aan oproepkrachten die op 1 januari 2020 al 12 maanden of langer als oproepkracht werken, zullen werkgevers ook meteen al een vaste arbeidsomvang moeten aanbieden.

 

Bron: xperthr.nl

 

Wat betekent het nieuwe btw-identificatienummer voor mij?

(klik op de link voor het artikel)

 

Bron: Belastingdienst

Neem voor meer informatie over onze diensten administratie, belastingadvies, loonadministratie, boekhouding zzp, direct contact op met Belasting- en Bedrijfsadvieskantoor C. van Weelden!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Bel me terug

    Naam

    Telefoonnummer