Terug naar nieuwsoverzicht

Vanaf 1 maart verplicht inschrijven Personenregister Kinderopvang

Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een locatie van een kinderopvang zich inschrijven in het Personenregister Kinderopvang. Op die manier kan de overheid vaste en tijdelijke medewerkers continu screenen.

Voor vaste medewerkers, gastouders en hun huisgenoten bestaat deze screening al sinds 2013. Tijdelijke medewerkers zijn bijvoorbeeld stagiaires, uitzendkrachten en vrijwilligers. Samen met bijvoorbeeld het vierogenprincipe voor kinderdagverblijven draagt het register bij aan meer veiligheid voor kinderen in de opvang.

Administratieve voordelen
Ook levert het personenregister administratieve voordelen op. Zo hebben medewerkers alleen bij inschrijving in het personenregister een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Het register voorziet in de controle van de VOG, bijvoorbeeld bij het wisselen van werkgever.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is uitvoerder.

Bron: Pleio

Volg en like ons via Social Media

Facebook
LinkedIn

Neem voor meer informatie over onze diensten administratie, belastingadvies, loonadministratie, boekhouding zzp, direct contact op met Belasting- en Bedrijfsadvieskantoor C. van Weelden!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Bel me terug

    Naam

    Telefoonnummer