Aangifte erfbelasting

Aangifte doen

Wanneer er iemand overlijdt, moeten de erfgenamen wellicht aangifte erfbelasting doen. Wanneer de Belastingdienst verwacht dat erfbelasting verschuldigd is, dan ontvangt u of één van uw mede erfgenamen een aangiftebrief. Daarin staat hoe u aangifte moet doen en wanneer de aangifte bij de Belastingdienst binnen moet zijn.

Wanneer u geen aangiftebrief ontvangt, dan betekent dat nog niet dat geen erfbelasting verschuldigd is. Wij helpen u graag bij de beoordeling van de vraag of in een dergelijk geval aangifte moet worden gedaan.

Wie moet aangifte doen?

Wanneer de overledene in zijn testament een executeur heeft aangewezen, dan moet deze persoon aangifte erfbelasting doen voor alle erfgenamen.

Is er geen executeur aangewezen, dan moeten de erfgenamen zelf aangifte doen. Erfgenamen zijn personen of instellingen die iets krijgen uit de erfenis van de overledene. Het kunnen ook personen of instellingen zijn die een legaat krijgen.
Een erfgenaam kan alleen voor zichzelf aangifte doen. Of sommige erfgenamen kunnen samen aangifte doen en andere erfgenamen alleen voor zichzelf. De erfgenamen kunnen ook iemand aanwijzen om aangifte te doen voor alle erfgenamen. Deze persoon hoeft zelf geen erfgenaam te zijn.

Schenkingen

Zijn er in de 9 maanden voorafgaand aan het overlijden nog schenkingen gedaan, dan kan hiermee bij de erfbelasting rekening worden gehouden.

Meer weten?

Heeft u vragen over de de aangifte erfbelasting of wilt u weten of er in uw geval aangifte erfbelasting moet worden gedaan? Dan helpen wij u graag!

Neem voor meer informatie over onze diensten administratie, belastingadvies, loonadministratie, boekhouding zzp, direct contact op met Belasting- en Bedrijfsadvieskantoor C. van Weelden!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial