Beste relatie,

Ondanks alle Corona-maatregelen, hoeft u zich geen zorgen te maken over de bereikbaarheid van ons kantoor en onze medewerkers.
Voor uw én onze gezondheid hieronder nog even alle informatie op een rij:

Natuurlijk hopen wij u snel weer in goede gezondheid te mogen verwelkomen op ons kantoor!

Met vriendelijke groet, namens het hele team van Belasting- en bedrijfsadvieskantoor C. van Weelden.

 

Mededeling Belastingdienst over beëindiging verzending elektronische kopieën

Sinds juni 2017 is de verzendwijze van de elektronische kopieën van aanslagen en beschikkingen aan uw belastingconsulent gewijzigd.
Om u hierover in te lichten kan het zijn dat u onderstaande brief heeft ontvangen van de Belastingdienst.
Geen zorgen, er is een nieuw systeem waarmee wij alsnog over uw aanslagen kunnen beschikken.

Enige tijd geleden zijn wij als kantoor overgegaan op een nieuw systeem, waardoor wij automatisch met een SBA machtiging kunnen beschikken over uw aanslagen van de Belastingdienst. Deze brief is ter informatie en u hoeft hiervoor geen actie te ondernemen.

Twijfelt u of wij een machtiging hebben om uw aanslagen te ontvangen? Dan kunt u altijd even contact opnemen met ons. (Tel 024-3572828)

 

Flyer actie inkomstenbelasting 2016 C. van Weelden

Vandaag zijn onze collega’s weer op pad geweest voor de jaarlijkse flyer actie voor de inkomstenbelasting!
Bent u ook wezen winkelen in Malden, Groesbeek of Mook? Dan heeft u er vast ook een gekregen!
U kunt nog steeds bellen voor een afspraak, want 1 maart 2017 is het zover: de aangifte inkomstenbelasting.

Tel: 024-3572828

Machtiging VIA ontvangen? (Voorlopig Ingevulde Aangifte 2016)

Heeft u een brief ontvangen van de Belastingdienst, dat wij als intermediair willen beschikken over uw gegevens?
Deze machtiging hebben wij voor u aangevraagd, om uw aangifte inkomstenbelasting voor 2016 zo correct en volledig mogelijk te kunnen verwerken.

Vriendelijk verzoeken wij u, om deze brief met activeringscode aan ons toe te zenden, mailen, faxen of even langs te brengen.

Waarom deze VIA-machtiging?


Wat moet ik nu doen?

Wilt u ook een efficiënte en complete verwerking van uw aangifte? Zorg dat wij deze activeringscode krijgen!
Dit kan via de mail, whatsapp (06-23355660), post, een telefoontje, of komt gerust eens langs.

Indien u geen gebruik wenst te maken van onze diensten voor de inkomstenbelasting, dan hoeft u geen actie te ondernemen.
Let op: De activeringscode zal na enige tijd verlopen.

Een gepassioneerde vakman zonder gezeur,
Die stelt zijn klanten nooit teleur.
Steeds staat u bij hem centraal,
Uw wensen en eisen – uw eigen verhaal!

Administratiekantoor Van Weelden staat garant voor kwaliteit,
Voor kennis en deskundigheid.
Gepassioneerd en heel verstandig,
Niet eigenwijs maar eigenhandig.

Namens ons kantoor dit presentje,
Waarin wij u vragen om een klein waarderingsmomentje.
In een klein onderzoekje vragen wij heel vrij,
Zet uw ervaringen voor ons eens op een rij!

Voor u dit pakketje met heerlijke pepernoten,
Zodat wij ook een beetje onze vernieuwde website kunnen promoten.
Indien u denkt dat de Sint uw adres is vergeten,
Wij hebben nog pepernoten genoeg, laat het ons direct weten!

Het team van C. van Weelden wenst u een prettig Sinterklaasfeest,
Wij hopen dat het voor u ook een succesvol jaar is geweest!

Groeten van De Administratie Sint en zijn Pieten.

image2

Uitstel tot 1 april 2017 voor afhandeling pensioen in eigen beheer

DGA’s krijgen drie maanden uitstel voor het afhandelen van hun pensioen in eigen beheer. Het gaat hierbij om twee zaken, namelijk het premievrij maken van de pensioenregeling en – indien gewenst- het overbrengen van extern verzekerde pensioenkapitalen naar eigen beheer. Dit kapitaal kan dan ook worden betrokken bij dedrie keuzemogelijkheden voor het pensioen in eigen begheer. die keuzemogelijkheden zijn de bestaande pensioenaanspraken afkopen in 2017, 2018 of 2019 met een korting, belastingvrij omzetten in een spaarvariant of de bestaande pensioenaanspraken in stand laten.

Op grond van de Wet op de loonbelasting is een BV met ingang van 1 januari 2017 geen toegestane verzekeraar meer voor pensioenregelingen. De DGA is echter in civielrechtelijke zin een pensioenovereenkomst aangegaan met zijn/haar BV, die zonder nadere maatregelen, ook na 1 januari 2017 doorloopt. In veel pensioenovereenkomsten staat dat de BV als verzekeraar optreedt. Na 1 januari 2017 voldoet een dergelijke overeenkomst niet meer aan de eisen en zal deze – zonder nadere maatregelen – daarom onzuiver worden. Dat betekent dat de waarde in het economisch verkeer van de aanspraken wordt belast en dat er revisierente verschuldigd is. Daarom moet de DGA de pensioenregeling, voor zover dat nog niet eerder is gebeurd, premievrij maken. Daarvoor krijgt hij/zij nu de tijd tot 1 april 2017. Tot dat tijdstip mag zijn/haar BV nog optreden als een toegelaten verzekeraar.
 Bron: Fiscount.nl
F16.196
linkedin

Eindejaarstips voor 2016!

pdf(klik op de afbeelding voor de special)

Wilt u 2017 goed beginnen? Laat u vóór het einde van dit jaar dan nog eens goed informeren over de ontwikkelingen op fiscaal gebied.  In de eindejaarsspecial vindt u dé eindejaarstips voor 2016.

In de tips hebben wij zo goed mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. (Voor zover deze definitief zijn goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.

Bent u woningeigenaar, ondernemer, eigenaar (DGA) van een BV, werkgever, automobilist of werkt u in loondienst en wilt u gewoon goed op de hoogte blijven? Maakt u dan gebruik van onze eindejaarsspecial en laat u goed informeren!

Hoofdpunten:

Schenken voor de eigen woning

De hoge schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is bijzonder populair. Dat merkt onze adviesservice ook. Daarom zetten we een aantal praktische zaken op een rij.

In 2016 mag u aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar maximaal 53.016 euro belastingvrij schenken, op voorwaarde dat de schenking voor een belangrijk deel bestemd is voor de eigen woning van uw kind. U mag de schenking splitsen in een bedrag voor de eigen woning en een vrij besteedbaar bedrag (maximaal 25.449 euro). De rest van het belastingvrij geschonken bedrag moet worden gebruikt voor de eigen woning, dus voor

Eenmalig

Vanwege het eénmalige karakter mag u de woningschenkvrijstelling niet meer gebruiken als u al eerder één van de éénmalig verhoogde vrijstellingen (al dan niet deels) heeft benut. Op deze regel is één uitzondering: als u voor 2010 gebruik heeft gemaakt van de verhoogde vrijstelling, kunt u belastingvrij nog één keer 27.570 euro voor de eigen woning schenken. U kind moet hiervoor tussen de 18 en 40 jaar zijn.

Bron: FiscAlert oktober 2016

Neem voor meer informatie over onze diensten administratie, belastingadvies, loonadministratie, boekhouding zzp, direct contact op met Belasting- en Bedrijfsadvieskantoor C. van Weelden!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Bel me terug

    Naam

    Telefoonnummer