Beste relatie,

Uw belastingzaken zijn van invloed op uw portemonnee.
Dan wilt u toch ook dat hier professioneel en vakkundig mee om wordt gegaan?

Daarom hebben wij voor onze relaties een machtigingsaanvraag gedaan hebben bij de Belastingdienst. Voor de meesten van u is dit een bekend principe, maar hieronder toch nog even uitgelegd:

Vooraf ingevulde aangifte (VIA): met een VIA-machtiging geeft u ons toestemming om de reeds bekende gegevens van de belastingdienst te kunnen inzien. De stukken die u ons aanlevert kunnen met deze machtiging beter gecontroleerd worden, zodat wij u een complete en foutloze aangifte kunnen uitreiken! U wilt toch geen aftrekpost onbenut laten?

Service bericht aanslagen (SBA): met een SBA-machtiging geeft u ons toestemming om belastingaanslagen in te zien. Hierdoor zijn wij sneller op de hoogte van uw (lopende) aanslag / teruggaaf en kunnen hiermee onverwachte teleurstellingen aan het einde van het jaar voorkomen.
Zo kan tijdig de aanslag gewijzigd worden als er financiële veranderingen ontstaan in het lopende jaar.

Wat kan ik nu het beste doen?
De brief met VIA-machtiging bevat een code, deze zouden wij heel graag van u ontvangen.
De brief met SBA-machtiging werkt andersom. Doet u niets, dan kunnen wij alle aanslagen inzien.
Wilt u dit niet, stuur ons dan de code op voor de intrekking!

Neem voor meer informatie over onze diensten administratie, belastingadvies, loonadministratie, boekhouding zzp, direct contact op met Belasting- en Bedrijfsadvieskantoor C. van Weelden!