Wat betekent het nieuwe btw-identificatienummer voor mij?

(klik op de link voor het artikel)

 

Bron: Belastingdienst

Privacyverklaring

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/wab-checklist-voor-werkgevers

Bron: Rijksoverheid

Wat betekent de WAB voor de salarisprofessional?

Kleine ondernemersregeling (KOR) per 1-1-2020

Beste relatie,

Uw belastingzaken zijn van invloed op uw portemonnee.
Dan wilt u toch ook dat hier vakkundig mee om wordt gegaan?
Daarom hebben wij voor onze relaties een machtigingsaanvraag gedaan bij de Belastingdienst.

Voor de meesten van u is dit een bekend principe, maar hieronder toch nog even uitgelegd:

Vooraf ingevulde aangifte (VIA): met een VIA-machtiging geeft u ons toestemming om de reeds bekende gegevens van de belastingdienst te kunnen inzien. De stukken die u ons aanlevert kunnen met deze machtiging beter gecontroleerd worden, zodat wij u een complete en foutloze aangifte kunnen uitreiken! U wilt toch geen aftrekpost onbenut laten?

Service bericht aanslagen (SBA): met een SBA-machtiging geeft u ons toestemming om belastingaanslagen in te zien. Hierdoor zijn wij sneller op de hoogte van uw (lopende) aanslag / teruggaaf en kunnen hiermee onverwachte teleurstellingen aan het einde van het jaar voorkomen.
Zo kan tijdig de aanslag gewijzigd worden als er financiële veranderingen ontstaan in het lopende jaar.

Wat kan ik nu het beste doen?
De brief met VIA-machtiging bevat een code, deze zouden wij heel graag van u ontvangen.
De brief met SBA-machtiging werkt andersom. Doet u niets, dan kunnen wij alle aanslagen inzien.
Wilt u dit niet, stuur ons dan de code op voor de intrekking!

Eindejaarsbericht: 

Het jaar 2018 is weer alweer bijna ten einde.

In de laatste week van dit jaar (vanaf ma. 24 december) zal ons kantoor met minimale personeelsbezetting geopend zijn.

Wij hopen dat u een succesvol jaar heeft mogen beleven en willen u bedanken voor het vertrouwen in ons kantoor.
In 2019 staan wij graag weer voor u klaar, om u te ondersteunen, zoals u dat van ons gewend bent.

 

Nieuw bij C. van Weelden:

Uw zorgverzekering voor 2019 vergelijken en direct overstappen!
Klik op de button hieronder en zoek de voor u best passende (en meest voordelige) zorgverzekering.

Vragen? Bel met één van onze medewerkers op 024-3572828 of e-mail naar info@cvanweelden.nl .

Klik op onderstaande link voor de bedragen Minimumloon 2019:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2019

 

 

 

Privacyverklaring laatst bijgewerkt: 18-05-2018

Verbetering stelsel kinderopvangtoeslag

Ouders krijgen nu maandelijks een toeslag op basis van een zelf gemaakte inkomensschatting en een schatting van het aantal uren opvang dat zij komend jaar zullen gebruiken. In veel gevallen kloppen deze schattingen niet en moeten ouders (een gedeelte) van de kinderopvangtoeslag terugbetalen.
Het  kabinet wil voorkomen dat ouders in financiële onzekerheid verkeren. Daarom wil het kabinet verbeteringen binnen het huidige stelsel van de kinderopvangtoeslag doorvoeren.

Wat houden de plannen in?
Bij de Belastingdienst zullen verbeteringen worden doorgevoerd:

  1. De Belastingdienst wil gebruik maken van gegevens die kinderopvangorganisaties maandelijks krijgen. Bijvoorbeeld factuurgegevens. Ook wil de Belastingdienst regelmatig in gesprek gaan met de ouders om te controleren of de gegevens waarop het maandelijkse voorschot is gebaseerd (nog) actueel is.
  2. De Belastingdienst wil persoonlijke begeleiding (casemanagement) en speciale aandacht voor ouders die in het verleden te maken hebben gehad met terugvorderingen.
  3. De digitale dienstverlening wordt verder uitgebouwd. Ouders krijgen ondersteuning bij het vooraf schatten van de opvanguren. Ook bij wijzigingen van (persoonlijke) gegevens zal er eerder een (waarschuwings)melding richting ouders worden gestuurd. Ouders worden hiermee gedeeltelijk ontlast, maar blijven zelf verantwoordelijk voor het aanvragen, stoppen en wijzigen van alle relevante gegevens.
 Bron: Rijksoverheid

Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een locatie van een kinderopvang zich inschrijven in het Personenregister Kinderopvang. Op die manier kan de overheid vaste en tijdelijke medewerkers continu screenen.

Voor vaste medewerkers, gastouders en hun huisgenoten bestaat deze screening al sinds 2013. Tijdelijke medewerkers zijn bijvoorbeeld stagiaires, uitzendkrachten en vrijwilligers. Samen met bijvoorbeeld het vierogenprincipe voor kinderdagverblijven draagt het register bij aan meer veiligheid voor kinderen in de opvang.

Administratieve voordelen
Ook levert het personenregister administratieve voordelen op. Zo hebben medewerkers alleen bij inschrijving in het personenregister een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Het register voorziet in de controle van de VOG, bijvoorbeeld bij het wisselen van werkgever.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is uitvoerder.

Bron: Pleio

De fiscale bewaarplicht is een wettelijke verplichting die geldt voor alle ondernemers in Nederland. Dit betekent dat ondernemers verplicht zijn om bijvoorbeeld de basisgegevens van de administratie zeven jaar te bewaren. Zodanig, dat inspecteurs van de Belastingdienst de administratie binnen een redelijke termijn eenvoudig moeten kunnen controleren. 

Dit vraagt nogal wat van ondernemers. Zeker als ze gewend zijn met oude vertrouwde ordners te werken. Grote kans dat ze zonder het te weten, niet aan de bewaarplicht voldoen. Hieronder 7 inzichten en feiten over de fiscale bewaarplicht waar de ondernemer, maar ook jij als financieel adviseur anno 2017 niet omheen kunt.

1. Fiscale bewaarplicht: wat betekent het?

De fiscale bewaarplicht is een wettelijke verplichting die ondernemers hebben om de Belastingdienst de mogelijkheid te bieden om de administratie tot zeven jaar terug te kunnen controleren. Voor een dergelijke controle, kunnen verschillende aanleidingen zijn. Bijvoorbeeld ingediende aangiften die de Belastingdienst verdacht vindt of een onderzoek die ze verrichten bij bijvoorbeeld een van de leveranciers of een zakenpartner van je klant. De inspecteur vraagt dan inzage in de administratie en kijkt of hij fouten of onregelmatigheden kan ontdekken.

Ondanks dat de kans misschien niet groot is dat een inspecteur bij jouw klant aanklopt, is het toch verstandig om de administratie goed op orde te hebben. Een goed ingerichte administratie helpt immers niet alleen te voldoen aan de fiscale bewaarplicht. Het geeft ondernemers ook een betrouwbare bron van cijfers waarop ze kunnen vertrouwen in de beslissingen die ze nemen.

2. Wat moet je bewaren en hoe lang?

Om controles van de Belastingdienst mogelijk te maken, dienen ondernemers de basisgegevens van de administratie zeven jaar te bewaren. Basisgegevens zijn:

Naast deze basisgegevens moeten ze ook gegevens met betrekking tot bijvoorbeeld onroerende zaken bewaren. Deze moeten tien jaar bewaart blijven. Jij en je klant kunnen met de Belastingdienst speciale afspraken maken over eventuele kortere bewaartermijnen als het gaat om andere gegevens die van belang zijn voor de bewaarplicht.

3. Hoe moet je facturen bewaren?

Een belangrijk onderdeel van de fiscale bewaarplicht is de manier waarop gegevens bewaard en ontvangen worden. Volgens de wettelijke bepalingen moeten boeken, bescheiden én gegevensdragers die voor de belastingheffing van belang zijn, bewaard worden zoals ze ontvangen zijn. In de originele staat.

En daar zit ‘m vaak het probleem waar veel ondernemers niet op bedacht zijn. Deze regel schrijft namelijk voor dat je een factuur die je via de mail ontvangt, niet mag uitprinten en fysiek in een ordner mag stoppen. Je hebt de factuur immers oorspronkelijk als digitaal bestand ontvangen. Die facturen mag je dus volgens de regels van je fiscale bewaarplicht uitsluitend digitaal opslaan. De tijd dat je alles veilig in een ordner kunt opbergen, is daarmee voorgoed voorbij.

Een digitale factuur dien je dus digitaal te bewaren. Alleen de factuur zelf opslaan is nog niet voldoende. De Belastingdienst wil dat je klant aantoont dat na ontvangst, de factuur niet eigenhandig is aangepast. Dit doe je door niet alleen de factuur zelf, maar bijvoorbeeld ook de mail op te slaan waarin de factuur als bijlage zat. Zo kan de inspecteur zien dat de factuur die je klant als pdf- of Word-bestand heeft opgeslagen dezelfde is als die oorspronkelijk via de mail is ontvangen. Een belangrijke voorwaarde als het gaat om digitaal bewaren van de administratie.

4. Digitale facturen niet zomaar digitaal bewaren

Een andere belangrijke voorwaarde is om deze gegevens vervolgens zeven jaar lang te bewaren. Om dit correct te doen, dient je klant, volgens een geldende procedure, back-ups te maken. Zodanig dat de complete administratie gedurende die jaren toegankelijk en controleerbaar blijft. Wil je klant die verantwoordelijkheid liever vereenvoudigen, dan biedt een digitaliseringstool een goed alternatief.

5. Hoe bewaar je fysieke facturen op papier?

Een factuur die je klant via de post op papier ontvangt, mag hij of zij van de Belastingdienst wel digitaliseren en digitaal bewaren. Het bronbestand (de factuur op papier) vervang je daarmee door een digitaal bestand. Dit wordt ‘conversie’ genoemd.

Als accountant weet je waar je bij digitaliseren op moet letten. Voor ondernemers is dit minder vanzelfsprekend. Zij digitaliseren vaak door facturen in te scannen, er een foto van te maken of door, veelal door hun accountant, een digitaliseringstool aan hun boekhoudprogramma te laten koppelen. Ook wel ‘scan & herken’ genoemd. Alleen via deze laatste manier van digitaliseren, is het mogelijk om facturen niet alleen eenvoudiger te digitaliseren, maar ook volgens de juiste procedure.

De Belastingdienst verwijst in een brochure* over de fiscale bewaarplicht naar de voorwaarden waaraan een conversie moet voldoen. Van belang hierbij is, dat de echtheidskenmerken van het origineel niet verloren gaan. Hierover zegt de Belastingdienst dat ‘de beheersingsmaatregelen in de organisatie tezamen met de geconverteerde gegevens (bijvoorbeeld een scan) de gewenste zekerheid moeten geven over de echtheid van het document‘. Wat betekent dat?

Dit betekent dat het aan te raden is om bonnen en facturen ook in originele staat te bewaren…op papier dus. Vooral contant betaalde bonnen zijn voor de Belastingdienst lastig op echtheid te controleren. Daarentegen zijn er ook voorbeelden bekend van accountantskantoren die hier met de Belastingdienst afspraken over hebben gemaakt. Kantoren die collectief voor al hun klanten toestemming hebben gekregen om fysieke facturen digitaal te bewaren waardoor ze niets meer op papier hoeven te bewaren.

Wil je echter meer zekerheid op dit punt van de bewaarplicht en wil je mee in de digitale ontwikkelingen voor de toekomst? Dan is overgaan op e-factureren de beste optie.

6. Van fiscale bewaarplicht naar digitale bewaarplicht

Dat je fysieke facturen wel digitaal mag maken, maar digitale facturen niet fysiek, betekent dat ook de Belastingdienst steeds meer digitaliseert. De blauwe enveloppen behouden we voorlopig nog, maar er komt een moment dat die verdwijnen. Steeds meer ondernemers ontvangen en versturen digitale facturen en de Nederlandse Rijksoverheid eist zelfs van leveranciers dat ze e-facturen sturen.

Zo wordt langzaam maar zeker alles digitaal. Net als het deel van de administratie dat je als accountant bijhoudt voor je klanten. Ook dat deel valt onder de fiscale bewaarplicht van je klant en is vermoedelijk volledig digitaal of digitaal gemaakt. Voor ondernemers die nog steeds met ordners werken of hun administratie half digitaal en half op papier doen, wordt het zo steeds lastiger om aan hun fiscale bewaarplicht te voldoen. Een administratie die verdeeld over verschillende systemen en locaties, zowel digitaal als op papier wordt vastgelegd, is al snel niet toegankelijk genoeg voor de Belastingdienst.

Het is heel aannemelijk dat jouw klant niet weet dat hij of zij niet aan de bewaarplicht voldoet. Als hij alle digitaal ontvangen gegevens uitprint en in een map stopt, lijkt hij het immers allemaal netjes op orde te hebben. In werkelijkheid verschuift de fiscale bewaarplicht steeds meer naar een digitale bewaarplicht. Het duurt niet lang meer of de oude vertrouwde ordner in de kast maakt definitief plaats voor de digitale ordner in de Cloud.

7. Overstappen op digitale administratie

Gezien deze ontwikkelingen, is het voor ondernemers die het goed voor elkaar willen hebben verstandig de stap te maken naar een [volledig] digitale administratie. Veel accountantskantoren werken immers al met online boekhoudprogramma’s die dit mogelijk maken. Alleen beseffen veel ondernemers niet voldoende dat zijzelf verantwoordelijk blijven voor hun bewaarplicht en voor de maatregelen die hiervoor nodig zijn. Het beste is als accountants hen hierop wijzen en hen helpen bij het goed inrichten van hun administratie waarmee ondernemers voldoen aan hun wettelijke bewaarplicht.

De online boekhoudprogramma’s waar accountantskantoren mee werken, leveren niet alleen beter controleerbare administraties op. Ze bieden ook hulp om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht én ze bieden meer veiligheid. Veiligheid die ontbreekt als je een administratie op een eigen computer bewaart of op een externe harde schijf. Met goed bewaakte firewalls en beveiligde sleutels slaan accountants met een goed online boekhoudprogramma administraties automatisch op in de Cloud. Een digitale kluis op een veilige plek waar niemand anders bij kan dan de accountant, de ondernemer of de Belastingdienst wanneer ze de boeken moeten controleren. Altijd eenvoudig en vanaf elke locatie.

Concluderend komt er bij de bewaarplicht behoorlijk wat kijken en zou het voor veel ondernemers een eye opener zijn als zij geïnformeerd worden over hun bewaarplicht, over de voorwaarden van deze plicht en de opties om hier goed en veilig aan te voldoen. Het zou mooi zijn als deze blog hier enigszins aan heeft kunnen bijgedragen.

Download hier de volledige brochure van de belastingdienst over de voorwaarden van de fiscale bewaarplicht.

 

Bron: Wolters Kluwer

Om ervoor te zorgen dat werkgevers serieus aan de slag gaan met de wijzigingen van de Arbowet, krijgen ze met ingang van 1 september 2017 direct een boete opgelegd als ze niet beschikken over een basiscontract met een arbodienstverlener.

Met ingang van 1 september 2017 wordt de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet aangepast. Dat houdt in dat Inspectie SZW organisaties die niet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of een bedrijfsarts, meteen een boete opleggen. Nu is het nog zo dat werkgevers die geen arbocontract hebben, eerst een waarschuwing krijgen en tijd om het alsnog in orde te maken. De aanpassing van de beleidsregel komt voort uit de wijzigingen in de Arbowet(tool) en het Arbobesluit die op 1 juli 2017 zijn ingegaan.

Regel geldt voor alle nieuwe basiscontracten vanaf 1 juli 2017

In de gewijzigde Arbowet staat dat organisaties per 1 juli 2017 moeten beschikken over een zogenoemd basiscontract (tool) met een arbodienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts). Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode: werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. De gewijzigde beleidsregel is van toepassing op alle nieuwe basiscontracten die per 1 juli 2017 zijn afgesloten. Organisaties krijgen ook een boete als het basiscontract geen afspraken bevat over de verzuimbegeleiding.

Bron: Rendement.nl

Mededeling Belastingdienst over beëindiging verzending elektronische kopieën

Sinds juni 2017 is de verzendwijze van de elektronische kopieën van aanslagen en beschikkingen aan uw belastingconsulent gewijzigd.
Om u hierover in te lichten kan het zijn dat u onderstaande brief heeft ontvangen van de Belastingdienst.
Geen zorgen, er is een nieuw systeem waarmee wij alsnog over uw aanslagen kunnen beschikken.

Enige tijd geleden zijn wij als kantoor overgegaan op een nieuw systeem, waardoor wij automatisch met een SBA machtiging kunnen beschikken over uw aanslagen van de Belastingdienst. Deze brief is ter informatie en u hoeft hiervoor geen actie te ondernemen.

Twijfelt u of wij een machtiging hebben om uw aanslagen te ontvangen? Dan kunt u altijd even contact opnemen met ons. (Tel 024-3572828)

 

Bang voor boetes of naheffingen? Niet nodig!

De Belastingdienst stelt de handhaving van de Wet DBA uit tot in ieder geval 1 juli 2018, tenzij ze u als kwaadwillend zien. Huurt u een zzp’er in? En constateren zij achteraf dat er sprake is van een dienstbetrekking? Dan krijgt u in ieder geval tot 1 juli 2018 géén correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen loonheffingen. Ook kunt u daarvoor tot die tijd geen boetes krijgen.

De handhaving is eerder al uitgesteld tot 1 januari 2018. Een nieuw kabinet beslist over wat er verder gebeurt met de wet DBA. In ieder geval moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om hun werkwijze zo nodig aan te passen. Daarom is besloten de handhaving opnieuw uit te stellen.

Let op!

Het opschorten van de hiervoor genoemde repressieve handhaving geldt niet als u door de Belastingdienst als kwaadwillende wordt gezien. U bent kwaadwillend als u opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat u weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast). De handhaving richt zich nu eerst op de ernstigste gevallen: situaties waarin partijen evident buiten het wettelijk kader treden. Het gaat daarbij dus niet om een zelfstandige professional bij wie er ruis is over de gezagsrelatie. Het gaat wel om gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Daarbij kan worden gedacht aan situaties waarin sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting. Indien u als kwaadwillend wordt gezien, zal de Belastingdienst handhavend optreden. Dit betekent dat de Belastingdienst in geval van kwaadwillendheid correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen kan opleggen.

Bron: Belastingdienst

Beste klant van Pensioenfonds Zorg en Welzijn,

Op de factuur van 29 mei zouden de verrekeningen van de eerste 5 maanden van 2017 plaatsvinden. Onderstaand bericht hebben wij vandaag van de PFZW ontvangen.

Nog geen verrekening van UPA-aanleveringen op factuur
Tot onze grote spijt kunnen wij op de factuur van 29 mei nog geen verrekening tonen gebaseerd op uw actuele pensioengegevens. Hiermee bedoelen we de daadwerkelijk gewerkte uren en onregelmatigheidstoeslag die u over voorgaande maanden van 2017 heeft aangeleverd via de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA).

Wat was de planning?
Op 1 januari 2017 zijn wij gestart met de UPA. Vanaf dat moment kon u uw pensioengegevens aanleveren via de UPA. Een van de voordelen daarvan is, dat uw premie na UPA-aanlevering direct kan worden vastgesteld op basis van uw actuele pensioengegevens. Het was de bedoeling om dit direct in te voeren vanaf de factuur van eind februari. Helaas liepen we tegen technische problemen aan waardoor we dit moesten uitstellen tot de factuur van 29 mei 2017. Wederom kregen we te maken met technische tegenslagen waardoor ook dit helaas niet gelukt is.

Verrekening volgt op een latere factuur
Op de facturen die u vanaf februari ontvangt, ziet u een accurate berekening van uw voorschot, maar nog geen vastgestelde premie en correcties over de voorgaande maanden. Wij willen dat uw factuur voor de volle 100% klopt. We doen daarom ons uiterste best om de verrekening van actuele gegevens op een volgende factuur te tonen.
We houden u op de hoogte wanneer u deze verrekening kunt verwachten. Ook telefonisch kunnen we u op dit moment helaas niet meer duidelijkheid over de planning verschaffen. Wij zijn ons ervan bewust dat we hiermee nogmaals een beroep doen op uw begrip. Excuses voor het ongemak.

Reserveer het verschil
Om te weten of u straks bijbetaalt of terugkrijgt, kunt u de pensioenpremies op de journaalpost van uw salarispakket vergelijken met de voorschotbedragen van deze maanden. Houd hier rekening mee in uw budgettering.

Heeft u dit kaartje van ons ontvangen naar aanleiding van één van onze diensten? Doe dan mee, want voor elke feedback doneren wij €5,- aan het door u gekozen goede doel!
Via de knop op onze website kunt u het feedbackformulier invullen en aangeven welk goede doel u wilt steunen.

Beste cliënten en overige bezoekers,

Vanaf vandaag kunt u bij ons uw aangifte IB 2016 laten verzorgen!
Als u uw papieren bij ons langs brengt, maakt u dan gebruik van onze handige checklist 2016.

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Tot ziens op ons kantoor!

Team C. van Weelden

Flyer actie inkomstenbelasting 2016 C. van Weelden

Vandaag zijn onze collega’s weer op pad geweest voor de jaarlijkse flyer actie voor de inkomstenbelasting!
Bent u ook wezen winkelen in Malden, Groesbeek of Mook? Dan heeft u er vast ook een gekregen!
U kunt nog steeds bellen voor een afspraak, want 1 maart 2017 is het zover: de aangifte inkomstenbelasting.

Tel: 024-3572828

Heeft u onze nieuwsbrief over de inkomstenbelasting al ontvangen?
Vanaf 1 maart kunt u weer bij ons terecht voor uw aangifte IB !
Denkt u eraan uw persoonlijke bescheiden zoals jaaropgaves, hypotheek- en bankoverzichten bij ons aan te leveren?
De koffie staat altijd klaar, als u nog dringende zaken met ons wilt bespreken!

Klik op de nieuwsbrief voor de uitgebreide versie!

Machtiging VIA ontvangen? (Voorlopig Ingevulde Aangifte 2016)

Heeft u een brief ontvangen van de Belastingdienst, dat wij als intermediair willen beschikken over uw gegevens?
Deze machtiging hebben wij voor u aangevraagd, om uw aangifte inkomstenbelasting voor 2016 zo correct en volledig mogelijk te kunnen verwerken.

Vriendelijk verzoeken wij u, om deze brief met activeringscode aan ons toe te zenden, mailen, faxen of even langs te brengen.

Waarom deze VIA-machtiging?


Wat moet ik nu doen?

Wilt u ook een efficiënte en complete verwerking van uw aangifte? Zorg dat wij deze activeringscode krijgen!
Dit kan via de mail, whatsapp (06-23355660), post, een telefoontje, of komt gerust eens langs.

Indien u geen gebruik wenst te maken van onze diensten voor de inkomstenbelasting, dan hoeft u geen actie te ondernemen.
Let op: De activeringscode zal na enige tijd verlopen.

Sinds gisteravond (7 dec.) kunt u problemen ondervonden hebben, bij het bezoeken van onze website.
De storing is zojuist (8 dec. 14:45 uur) verholpen!

Bij deze onze welgemeende excuses namens Team C. van Weelden voor het eventuele ongemak!

Heeft U onlangs een brief van de Belastingdienst over de SBA machtiging ontvangen?

Voor u als cliënt hebben wij SBA machtigingen (ServiceBericht Aanslagen) aangevraagd.
Met uw goedkeuring zijn wij gemachtigd om opgelegde (voorlopige) aanslagen van de Belastingdienst snel te kunnen inzien.

Dit bericht is enkel ter uw informatie; u hoeft hier dan ook niets mee te doen.
Enkel indien u ons niet meer wilt machtigen, kunt u deze brief opsturen naar Servicecenter Logius.

Voor meer informatie over SBA-machtigingen kunt u de link gebruiken, of natuurlijk even met ons kantoor contact opnemen.

belastingdienst3

Neem voor meer informatie over onze diensten administratie, belastingadvies, loonadministratie, boekhouding zzp, direct contact op met Belasting- en Bedrijfsadvieskantoor C. van Weelden!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial