Terug naar nieuwsoverzicht

Handige tool: Regelhulp financieel cv

Werkgevers en werkzoekenden kunnen gebruikmaken van een Regelhulp financieel cv.
De tool van het ministerie van SZW maakt inzichtelijk welke financiële regelingen op de kandidaat van toepassing zijn.

Er zijn verschillende regelingen die het voor werkgevers financieel aantrekkelijker maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Denk aan loonkostenvoordeel, no-riskpolis, lage-inkomensvoordeel, jobcoaching, loonkostensubsidie en proefplaatsing. Werkzoekenden en werkgevers weten echter vaak niet precies waar zij recht op hebben en hoe groot hun financiële voordeel is. Vooral ouderen, arbeidsgehandicapten en mensen uit de doelgroep Banenafspraak kunnen baat hebben bij de tool.

Als een werkzoekende op https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/financieelcv/ zijn of haar gegevens invult, wordt er automatisch een overzicht gegenereerd die de kandidaat, naar eigen wens, bij de sollicitatiebrief kan voegen of kan bespreken bij een sollicitatiegesprek.

Let op: de werkzoekende vult deze tool zelf in, er vindt in beginsel geen controle plaats door UWV of gemeente.

Volg en like ons via Social Media

Facebook
LinkedIn

Neem voor meer informatie over onze diensten administratie, belastingadvies, loonadministratie, boekhouding zzp, direct contact op met Belasting- en Bedrijfsadvieskantoor C. van Weelden!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Bel me terug

    Naam

    Telefoonnummer